ข่าวสาร / กิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจัดแสดง ในการแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24- 28 กันยายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “เกษตรสมัยใหม่ตามศาสตร์พระราชา” นำเสนอในเชิงนิทรรศการมีชีวิตโดยการร้อยเรียงเรื่องราววิถีอาชีพเกษตรทั้ง 4 จังหวัดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัด work shop การจัดเสวนาวิชาการด้านการเกษตรในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” และการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทพืช ผัก และผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ อีกมากมายในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมาจัดแสดง ประกอบด้วย ข้าว น้ำตาลโตนดและเกลือ เช่น คุกกี้ ชาพร้อมดื่ม สบู่จากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ น้ำตาลสดสเตอริไลซ์สดแท้ 100% ลูกตาลในน้ำตาลสดสเตอริไลซ์ รวมถึงนวัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบน้ำตาลโตนดสดแบบพกพา ส่วนเกลือทะเลทางมหาวิทยาลัยได้นำกระบวนการวิจัยและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลซึ่งเป็น Natural source จากกระบวนการผลิตสู่ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

    DANASLOT