อาจารย์ประจำคณะ


ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.วนิดา มากศิริ

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.ชมดาว ขำจริง

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.บำเพ็ญ นิ่มเขียน

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

อาจารย์ประจำคณะ