การอบรมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร


กิจกรรม #เกษตรหัวการค้า การอบรมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร "ผลิตได้ ขายเป็น"