คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษา


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษา

 

     วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งจัดบูธกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนหนองพลับวิทยา