คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ต้อนรับคณะเดินทางจาก Rovuma University ประเทศ Mozambique


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ต้อนรับคณะเดินทางจาก Rovuma University ประเทศ Mozambique
เพื่อประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มแพะ และการปลูกผักตั้งโต๊ะ