ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเสวนา


ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเสวนา คณะวิทยากรนำโดย อ.ดร.อิทธิพัฒน์  รูปคม​, กมลวรรณ​ วงศ์วุฒิ​, ดวงกมล​ อังอำนวยศิริ, ครรชิต​ ภาวนานนท์​ 
มีคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมสาธิตนวัตกรรมเกลือทะเลแปรรูป นำโดย รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุลและดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

    slot kilat