การเสวนาหัวข้อแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทย


17​ พ.ย.62​ การเสวนาหัวข้อแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทย โดยมีวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี​เป็นวิทยากรให้ความรู้​ ณ​ อาคารนิทรรศการและศูนย์เรียนรู้เกลือทะเลไทย​ ของ​สกก.เกลือทะเลไทยเพชรบุรี​ จำกัด

    rtp 2023