กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา


เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา" ขึ้นที่คณะ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม