คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมงานศิลปะบนผืนข้าว ตามโครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี


 

 

         วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  09.30 น. ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา เข้าร่วมงานศิลปะบนผืนข้าว ตามโครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี ร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ไร่เพชรมาลัยกุล วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและพืชอาหารสัตว์ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

         นางวันเพ็ญ  มังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   กล่าวว่า  ไร่เพชรมาลัยกุล อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และกิจกรรมศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี ร่วมกับภาครัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าวสรรพสี  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อ “ข้าวเจ้าหอมนิล”กับพันธุ์แม่ ข้าวก่ำหอมนิล”ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว   การปรับปรุงพันธุ์ได้ข้าวสรรพสี จำนวน  5 สายพันธุ์ คือ  สายพันธุ์ใบสีชมพูทับทิมต้นสูง (สรรพสี 01) ใบสีชมพูทับทิมต้นเตี้ย  (สรรพสี 02) ในสีชมพูแถบเขียวคละขาวต้นสูง (สรรพสี 03)  ใบสีชมพูแถบเขียวและขาวต้นเตี้ย (สรรพสี 04) และ ในสีขาว  (สรรพสี 05) มีสารแอนโทไซยานิน กับคลอโรฟิลล์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคมะเร็ง  บำรุงสายตา ใบข้าวมาทำเป็นชาได้  เพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นเกษตรมูลค่าสูง อาหารเป็นยา
       
         ทั้งนี้  ไร่เพชรมาลัยกุล วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและพืชอาหารสัตว์ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทำการเกษตรตามศาสตร์พระชา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องท่องเที่ยวสามารถมาเช็คอินวิถีชีวิตของเกษตรกรได้ พร้อมรับคณะศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา โดยเฉพาะในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม  ข้าวสรรพสีจะเริ่มออกสีให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติ ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาท่องเที่ยวกันได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทยา เพชรมาลัยกุล เจ้าของไร่เพชรมาลัยกุล