สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าเรื่อง


      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นำโดย ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าเรื่อง "รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ" โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ คุณนงลักษณ์ อุดมสิต ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ (Freelance) คุณมาราตรี ประเสริฐชัย ผู้จัดการฝ่ายขาย (Head of sales) วัตถุดิบหรือส่วนผสมอาหาร (Food ingredients)บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธเนศ บุญเกิด ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร