รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทย และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับและนำ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือทะเล สหกรณ์นาเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทย และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)  เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือทะเล สหกรณ์นาเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด นาเกลือต้นแบบของนายวีระศักดิ์ แผนประไพ และนายนพพร วัชรเสถียรพันธ์ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

    slot 5000 pgsoft