นั่งแต๋น ชิมขนม ชมฟาร์ม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดกิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2023

""นั่งแต๋น ชิมขนม ชมฟาร์ม""

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี