งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

แวะมาช่วยกันอุดหนุนบูธของคณะเทคโนโลยีการเกษตรกันนะเออ

#วัตถุดิบอาหารต้นน้ำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

ณ ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี