จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563


อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ โดย รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้อวยพรวันปีใหม่ 2563 และให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

>>  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

    slot 303