อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ 17)

 


             วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาคณาจารย์เข้าร่วมประกวดการแต่งกายพื้นเมือง "เทพบุตรและเทพธิดาชนเผ่าไทย" ภายใต้โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ 17) ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นการนำเสนออัตลักษณ์การแต่งกายประจำถิ่นและตอบคำถามถึงรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกาย
             โดยในงานประกวดการแต่งกายพื้นเมือง "เทพบุตรและเทพธิดาชนเผ่าไทย" คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กวาดรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัลได้แก่

  • รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 2 : นางสาวอาทิตยา อารมณ์เมือง
  • รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 3 : นายอภิสิทธิ์ ต้วมสี
  • รางวัลขวัญใจมหาชนชาย : นายปราโมทย์ หนูพรหมจันทร์
  • รางวัลขวัญใจมหาชนหญิง : นางสาวกัญญารัตน์ นุ่นนะ