กิจกรรม
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ได้จัด

กิจกรรม "จิตอาสา​พัฒนาคณะ"

​น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​

พระบาทสมเด็จพระบรมชน​กา​ธิเบศรมหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถ​บพิตร