คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา ปลาหมอสีคางดำ


 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมง (คลองอีแอด)ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา ปลาหมอสีคางดำ ที่ทางกรมประมงจัดขึ้น โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ

จังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำผลงานวิจัย น้ำหมักจากหัวปลาหมอสีคางดำ สำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงาน