คลังเก็บป้ายกำกับ: OTOP

สมุนไพรดวงพร กลุ่มสตรีดอนขุนห้วย

โครงการ การจัดการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการตามพระราชดำริ”

Local Agro – Tourism Trail Planning “Project Inheriting Tour”

 ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : สมุนไพรดวงพร กลุ่มสตรีดอนขุนห้วยโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

 สถานที่ตั้ง :  เลขที่152 หมู่5 ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

 ประเภท :  สินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทสมุนไพร

 

คณะผู้ติดต่อ/ผู้ประสานงาน : คุณ ดวงพร แพร้วรุ่งเรือง ประธานกลุ่ม      โทร  032-791030, 086-3551758

หรือสามารถเข้าดูในเว็บไซต์   http://www.duangphornherb.com/

 

ลักษณะการรวมกลุ่ม :    เป็นการรวมกลุ่มของสตรีในพื้นที่ เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคจำหน่าย

 

วันเวลาที่ให้บริการ :      ทุกวัน- ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

ประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงาน : กลุ่มสตรีดอนขุนห้วยโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  เริ่มจากการทำดอกไม้จันทน์ เนื่องจากพื้นที่แห้งแล้งมากปลูกได้แค่สับปะรด เพราะเป็นพืชทนแล้ง  จึงทำไห้ชาวบ้านว่างงาน ดังนั้นจึงมีการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน ทำดอกไม้จันทน์ขาย จนมีชื่อเสียง มีการสัมภาษณ์เพื่อออกรายการเส้นทางเศรษฐี เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชน จึงมีคณะดูงานขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสินค้าที่ผลิต (ดอกไม้จันทน์) ไม่สามารถซื้อเป็นของที่ระลึกได้ ทางกลุ่มฯ ไม่มีรายได้ จึงพยายามคิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ คือ ผลิตของที่ระลึก เช่น  กระเช้าผลไม้จิ๋ว กระถางต้นไม้  ต่อมา ได้เปลี่ยนจากของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่อิ่ม เริ่มจากการนำบอระเพ็ด  ลูกตำลึง ขี้กา  มาทำเป็นอาหารแช่อิ่ม   แต่ในการทำอาหารแช่อิ่ม ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เนื่องจากทางกลุ่มจะไม่มีการใช้สารกันบูด

ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหนังสือ/วารสารเกี่ยวกับสมุนไพรภายในครัวเรือนมาให้  คุณดวงพรจึงเริ่มสนใจพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ส้มแขก พริกไทย โดยนำฟ้าทะลายโจรมาอบแห้ง บด และตอกเป็นเม็ด แล้วอัดใส่แคปซูล แล้วนำมาผสมร่วมกับสมุนไพรอย่างอื่น  และต่อมาจึงมีการขอ อย.ซึ่งการจะผ่านเกณฑ์คุณภาพส่วนนี้ได้  โรงเรือนที่ผลิตจะต้องมีความสะอาด มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี ขนาดมาตรฐาน แปลนโรงเรือนแต่ละห้องจะต้องมีขนาด 4×4 เมตร หลังจากนั้นเมื่อผ่านเกณฑ์และได้รับเครื่องหมาย อย. แล้ว  จึงได้ผลิตสมุนไพรอัดเม็ดชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นและจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน

 

ลักษณะมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ :  เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว

 

กระบวนการผลิต : การผลิตในรูปแบบแคปซูล ผลิตได้วันละหนึ่งแสนแคปซูล ใช้การบรรจุด้วยแรงงานทั้งหมดไม่มีการใช้เครื่องจักร เนื่องจากจะได้คุณภาพที่สม่ำเสมอ และได้สมุนในปริมาณที่เท่ากัน

 ขั้นตอนการผลิตสมุนไพรบรรจุแคปซูลมีดังนี้

1. รับซื้อสมุนไพรจากสมาชิก นำมาอบ บด บรรจุสมุนไพรลงในแคปซูลด้วยแรงงานคนบรรจุใส่ขวดและทำการติดฉลาก

การบรรจุผงสมุนไพรใส่ในแคปซูลเมล็ดหมามุ่ย

2. ตู้บรรจุสมุนไพรที่บรรจุแคปซูลเรียบร้อยแล้ว

ตู้บรรจุสมุนไพร

3. การบรรจุสินค้าพร้อมจำหน่าย จะบรรจุแพ็คละ 10 ขวด

การบรรจุสินค้าพร้อมจำหน่าย จะบรรจุแพ็ค

4. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดต่างๆ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “สบู่สมุนไพร”

 

องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์/กลุ่ม : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดวงพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมด ใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดีที่สุด อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้คุณค่าของสมุนไพรเหล่านี้มีความโดดเด่นและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้มากที่สุด

 

ประเด็น/เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับการสืบสานหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : สมุนไพรเป็นศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย ในโครงการตามพระราชประสงค์ ที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มสตรีในตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นทั้งแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับตัวยารักษาโรคในด้านสมุนไพร และควบคุมการผลิตโดยเภสัชกร ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มนี้มีรายได้ มีอาชีพที่ยั่งยืน

 

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว : ปัจจุบัน สมุนไพรดวงพร มีการจัดทำ website  (http://www.duangphornherb.com/) และ Page Facebook แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ และยังเป็นช่องทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อีกด้วย

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขนุนทอดกรอบ

โครงการ การจัดการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการตามพระราชดำริ”

Local Agro – Tourism Trail Planning “Project Inheriting Tour”

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขนุนทอดกรอบ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

ประเภท : สินค้าบริโภค ประเภท อาหารทอดกรอบ 

คณะผู้ติดต่อ / ผู้ประสานงาน : คุณสมพร เพชรไพบูรณ์กุล  โทร 089-9297805   หรือสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.facebook.com/wannakanuntod

ลักษณะการรวมกลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันและเวลาที่ให้บริการ :  จันทร์-อาทิตย์

ประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงาน : สมาชิกสหกรณ์ดอนขุนห้วย เดิมเป็นกลุ่มชาวไร่ผู้ปลูกผัก ประมาณ 120 ครอบครัว ทำกินอยู่ในนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร มีที่ดินทำกินครอบครัวละ 1 – 3 ไร่ ซึ่งมีรายได้ไม่พอเพียงต่อการครองชีพ ปัจจุบันชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรมีการปลูกพืชไร่จำพวก กล้วย เผือก มัน ขนุน สับปะรด พืชผักและพืชสมุนไพรจำนวนมาก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้มีราคาตกต่ำ โดยเฉพาะขนุน เมื่อมีผลผลิตออกมาพร้อมกับผลไม้ชนิดอื่น ๆ ราคาจะตกต่ำมาก กลุ่มสตรีในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป และตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มวรรณาขนุนทอด” เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในตำบลดอนขุนห้วย ในยามว่างจะเก็บผลไม้ในไร่มาแปรรูป เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพหลักของบางครอบครัว ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ของคนภายในชุมชนอย่างยั่งยืน

ลักษณะมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ : 

เป็นสินค้า OTOP ได้รับรางวัล OTOP สี่ดาว ปี พ.ศ. 2555

กระบวนการผลิต : 

ปัจจุบันในกระบวนการผลิตจะรับวัตถุดิบจาก ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ๊วย) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี วันละ 150 – 200 กิโลกรัม และรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย (เฉพาะในช่วงที่มีผลผลิต)

ตัวอย่าง ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้

1. นำวัตถุดิบมาปอกเปลือก ทำความสะอาด

ปลอกเปลือก ล้างทำความสะอาด

2.นำมาหั่น หรือฝานเป็นแผ่นบางๆ หรือเป็นเเท่งเล็กๆ แล้วแต่ชนิดของวัตถุดิบ

หั่น ฝาน ตามรูปทรงที่ต้องการ

3.นำไปทอดในน้ำมัน จนเหลืองกรอบ นำขึ้นมาพักไว้จนสะเด็ดน้ำมัน

นำไปทอดน้ำมัน

4.ปรุงแต่งรสชาติต่างๆ เช่น รสเค็ม หวาน สาหร่ายทะเล ปาปริก้า

ปรุงแต่งรสชาติ

5.บรรจุลงในถุงพลาสติก ติดสติกเกอร์  พร้อมจำหน่าย

บรรจุถุง

องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์/กลุ่ม : ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขุนทอดกรอบ ได้มีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ และชนิดของผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มันม่วงฉาบหวาน กล้วยหอมทอดปรุงรสต่างๆ ได้แก่ รสสาหร่ายทะเล รสปาปริก้า

ประเด็น/เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับการสืบสานหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีการ กิน – ใช้ อย่างประหยัด มีการเพิ่มรายได้จากสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำ โดยนำมาแปรรูป เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เพื่อให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว : ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขนุนทอดกรอบ มีการจัดทำ Page Facebook  (https://www.facebook.com/wannakanuntod) แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ และยังเป็นช่องทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อีกด้วย

กลุ่มวรรณาขนุนทอด

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS