โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดำริ”

โครงการเรื่อง “การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดำริ”
โดย อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลา ๑ ปี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ผู้ร่วมโครงการ
๑. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๔. อาจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๕. อาจารย์สาธิต บุญน้อม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๖. อาจารย์อัตภาพ มณีเติม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๗. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๘. อาจารย์ ดร.ชมดาว ขำจริง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


× 7 = forty nine

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>