เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ
การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดำริ”
Local Agro-Tourism Trail Planning “Royal Project Inheriting Tour”
คณะผู้วิจัย
อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
อาจารย์นวรัตน์ ประทุมตา
ดร. เชิดชัย ธุระแพง
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
อาจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
อาจารย์สาธิต บุญน้อม
อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
อาจารย์มธุรส ปราบไพรี
ดร.ชมดาว ขำจริง
หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
เกษตรกรดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีและกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มหัตถกรรมไม้ตาล ต.หนองปรง กลุ่มผู้ทำน้ำตาลมะพร้าว โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรน้ำตาลโตนด และผลิตภัณฑ์จากตาล กลุ่มแม่บ้านและชุมชนเกษตรกรที่สืบสานแนวพระราชดำริในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อ อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
หน่วยงานต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖-๗๘๕๑๖๒๔
E-mail: runchoo@hotmail.com, runchoo@gmail.com

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


3 + three =

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันตก

EmailEmail
PrintPrint