กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลหมู่บ้านหนองปรง

โครงการ การจัดการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการตามพระราชดำริ”

Local Agro – Tourism Trail Planning “Project Inheriting Tour”

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว   :     กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง

สถานที่ตั้ง :  44/1 หมู่ 1 ต.หนองปรง  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ประเภท :   กลุ่มแปรรูปไม้ตาล

คณะผู้ติดต่อ/ผู้ปรสานงาน :

คุณไพรพรรณ เชียงอินทร์    โทร. 0-3244-6595   มือถือ 0-87108-0623  http://palmwood.tarad.com

คุณบูรณ์พิภพ อ่อนยิ่ง โทรศัพท์ 0-85173-5527 แฟกซ์ 0-3244-6595  http://taradplaza.com/palmwood

facebook : http://www.facebook.com/palmwood

ลักษณะกลุ่ม :   เป็นการรวมกลุ่มในชุมชน  แปรรูปไม้ตาลเพื่อผลิตสินค้าอุปโภค

วันเวลาที่ให้บริการ  :   เยี่ยมชมและซื้อสินค้าได้ทุกวัน กรณีสาธิต หรือ ทำกิจกรรมต้องโทรแจ้ง

ประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงาน : จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์  ไม้ตาล ผลิตขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยที่หมู่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2515 โดยมีพ่อค้างานกลึงไม้ ชื่อนายสุจินต์ ศรีสวัสดิ์ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม (มีภูมิลำเนาเดิมอยู่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี) ได้มาเช่าบ้านอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้มาริเริ่มงานกลึงไม้เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ครก กำไรข้อมือ โดยใช้ไม้พุด ไม้มะเกตุ ไม้ประดู่ เมื่อมีงานเข้ามามากก็เริ่มขยายงานมายังตำบลหนองปรง ซึ่งมีช่างไม้เป็นชาวไทยทรงดำ มีฝีมืออยู่หลายคน ได้แก่ นายช้อย ทองสัมฤทธิ์ นายปี จำปาทอง นายมก ร่าเริง นายต๊อก ร่าเริง นายเที่ยง ร่าเริง นายสมหมาย ร่าเริง นายหัน อ่อนยิ่ง และนางอนงค์ อ่อนยิ่ง “จึงอยากให้ลูกๆหลานๆได้ศึกษาจากพ่อและญาติพี่น้องจะได้เอาไว้สร้างอาชีพต่อไปในอนาคตได้

ผลิตภัณฑ์ไม้ตาล

กลุ่มคนเหล่านี้กลึงไม้โดยทำแท่นกลึง และแนะนำวิธีการกลึงไม้ตาลซึ่งไม้ที่ใช้เริ่มแรกคือ ไม้ประดู่ ไม้พุด ไม้มะเกตุ กลึงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมีนายสุจินต์ เป็นผู้ออกแบบ และร้านค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ช่วยออกแบบให้ ต่อมาไม้เหล่านั้นเป็นไม้หายากทางกลุ่มจึงทำอย่างไร

ป่าไม้ประกาศเป็นไม้หวงห้ามกลุ่มช่างกลึงไม้ จึงปรึกษาหารือกันว่าจะนำไม้ที่ไหนมากลึง ก็เห็นว่าไม้ตาลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างมากมายตามท้องทุ่ง หัวไร่ปลายนา ถ้าเป็นต้นที่อายุเก่าแก่ 80-100 ปี จะถูกโค่นทิ้ง เพราะไม่สามารถให้ผลผลิตได้ จึงได้นำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาทดลองกลึงเป็นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งต้องอาศัยภูมิปัญญาและเทคนิคในการกลึงเป็นอย่างมาก ต้องตีใบมีดที่ใช้กลึงกันเอง เพราะไม้ตาลเป็นไม้ที่มีเสี้ยน ต้องใช้เทคนิคในการกลึงสูงมาก ผลิตภัณฑ์เริ่มแรกที่ใช้กลึง ได้แก่ ครก หม้อดิน กำไรข้อมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมาก และต่อมาได้กลึงเป็นกระโถน ส่งขายที่หน้าเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชาวต่างประเทศคือ ญี่ปุ่นได้มาเห็นก็สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามผลิตภัณฑ์ กลึงไม้ตาลตำบลหนองปรงแนวคิดซึ่งได้มาในตัวผลิตภัณฑ์ กลุ่มช่างกลึงไม้ จึงปรึกษาหารือกันว่าจะนำไม้ที่ไหนมากลึง ก็เห็นว่าไม้ตาลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างมากมายตามท้องทุ่ง หัวไร่ปลายนา ถ้าเป็นต้นที่อายุเก่าแก่ 80-100 ปี จะถูกโค่นทิ้ง เพราะไม่สามารถให้ผลผลิตได้ จึงได้นำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาทดลองกลึงเป็นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งต้องอาศัยภูมิปัญญาและเทคนิคในการกลึงเป็นอย่างมาก ต้องตีใบมีดที่ใช้กลึงกันเอง เพราะไม้ตาลเป็นไม้ที่มีเสี้ยน ต้องใช้เทคนิคในการกลึงสูงมาก ผลิตภัณฑ์เริ่มแรกที่ใช้กลึง ได้แก่ ครก หม้อดิน กำไรข้อมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมาก และต่อมาได้กลึงเป็นกระโถน ส่งขายที่หน้าเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชาวต่างประเทศคือ ญี่ปุ่นได้มาเห็นก็สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามผลิตภัณฑ์ กลึงไม้ตาลตำบลหนองปรงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์การกลึงไม้ตาลจากต้นตาลมีความภูมิใจกับการทำงานกลึงไม้ตาลโตนดทำให้มีความรุ่งเรืองในชีวิตอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระ อยากจะหยุดพักตอนไหนก็ได้เพราะเราเป็นเจ้านายตัวเอง จากฝีมือและประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มสังคม ทำให้กลุ่มกลึงไม้ตาลมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก แต่สำหรับตนเองทุกนี้มีกินมีใช้พอเพียง มีบ้านมีรถและได้ส่งลูกๆ เรียนจนจบเพราะทำงานนี้ “นอกจากการทำงานให้กับกลุ่มกลึงไม้ตาลแล้วยังมีความภูมิใจอย่างมากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมของลาวโซ่งเกี่ยวกับประเพณีการแต่งงาน งานศพ การละเล่นเป็นต้น

ลักษณะมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ :   ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค ประเภทการแปรรูปไม้ตาล สินค้า OTOP

การบวนการผลิต :

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมไม้ตาลโตนดที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปซึ่งหมดการให้ผลผลิตมาเป็นในการทำผลิตภัณฑ์เลือกไม้ตาลโตนด ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับทำชิ้นผลิตภัณฑ์ใช้เลื่อยวงเดือนตัดไม้ตาลโตนดให้มีความสูงมากกว่าขนาดจริงของชิ้นผลิตภัณฑ์ใช้ปากกาเมจิกขีดวงกลมเฉพาะบริเวณเนื้อไม้ตาลโตนดที่อยู่รอบนอก ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งกาใช้ปากกาเมจิก เป็นการกำหนดขนาดของชิ้นผลิตภัณฑ์ให้ใหญ่กว่าขนาดจริง ซึ่งมีขนาดที่พอดีกับหัวจับงานโดยเลือกใช้หัวจับงานให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

เตรียมไม้ตาลโตนดที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

แปรรูปไม้ตาลโตนดท่อนใหญ่โดยใช้เลื่อยวงเดือนตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ตามขนาดของรูปแบบชิ้นผลิตภัณฑ์ที่จะทำ ไม้ตาลโตนดที่ตัดออกมาก่อนกลึงจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอนำไม้ตาลโตนดที่ตัดไว้มาใส่หัวจับงานโดยการใช้ค้อนปอนทุบให้ไม้ตาลโตนดเข้าไปในหัวจับงานก่อนนำไปประกอบกับมอเตอร์ เครื่องกลึง

แปรรูปไม้ตาลโตนดท่อนใหญ่

ขั้นตอนที่ 3

ใช้มีดกลึงแบบปลายตัดกลึงไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเป็นการกลึงด้วยมีดกลึงที่ทำให้พื้นผิวด้านนอกของไม้ตาลโตนดมีความเรียบโค้งกลมตามต้องการใช้ใบมีดกลึงที่มีความโค้งมนกลึงไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกไปภายในให้มีลักษณะกลวงเข้าไปถึงกันของชิ้นผลิตภัณฑ์ตกแต่งให้มีขอบปากผลิตภัณฑ์และก้นด้านในของชิ้นโดยรอบผลิตภัณฑ์มีความโค้งมนใช้กระดาษทรายขัดชิ้นงานให้มีความเรียบ

กลึงไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกไป

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อกลึงชิ้นผลิตภัณฑ์เสร็จจำเป็นจะต้องตัดตรงฐานของชิ้นผลิตภัณฑ์เพื่อนำชิ้นผลิตภัณฑ์ออกมาจากหัวจับงานซึ่งติดอยู่กับเครื่องกลึงโดยการเปิดมอเตอร์เครื่องให้หมุนใช้เลื่อยตัดตรงฐานของชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ติดกับหัวจับ

เลื่อยตัดตรงฐานของชิ้นผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 5

ชิ้นผลิตภัณฑ์ที่กลึงเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องนำมาตากแดดให้แห้งโดยธรรมชาติเนื่องจากไม้ตาลโตนดเป็นไม้ที่มีความชื้น ยะเวลาในการตากนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะขนาดและความหนาของชิ้นงานเช่นครกขนาดเล็กการตากผลิตภัณฑ์ให้แห้งในที่แจ้งใช้เวลาในการตากแดดให้แห้งประมาณ1อาทิตย์ครกใบใหญ่ใช้เวลาในการตาก2-3อาทิตย์ตามขนาดของครกซึ่งมีอยู่หลายขนาดส่วนชิ้นผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วไวน์ขนาดต่างๆแก้วเบียร์จานรองแก้วชิ้นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะบางจะตากไว้ในที่ร่มไม่ตากแดดโดยตรง มีความบางถ้าตากให้โดนแดดโดยตรงจะทำให้ชิ้นผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เกิดการแตกลายงาบริเวณผิวอย่างเห็นได้ชัดเจนจนจำเป็นต้องตากในที่ร่มใช้ระยะเวลาในการตากให้แห้งประมาณ1อาทิตย์ชิ้นผลิตภัณฑ์จะแห้งสนิทนำไปสู่ขั้นตอนในการทำงานต่อไปเพื่อให้ตกผลิตภัณฑ์ให้แห้งในที่ร่มเสร็จ

ตากแดดให้แห้งโดยธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 6

นำชิ้นผลิตภัณฑ์ที่แห้งสนิทแล้วใช้ซิลเลอร์กับผสมทินเนอร์ทาบนผิวของชิ้นงานจนทั่ว ขัดผิวผลิตภัณฑ์เพราะไม้ตาลโตนดมีลักษณะเป็นเสี้ยนจากเนื้อไม้จำเป็นต้องขัดเพื่อให้ผิวของชิ้นงานมีความเรียบโดยจะต้องขัดทั้งหมด3ครั้งใช้แล็คเกอร์ทาให้ทั่วโดยใช้แปรงขนอ่อนในการทาเคลือบชิ้นผลิตภัณฑ์เป็นการทำให้เห็นสีและลักษณะของทาแล็คเกอร์เคลือบเงาจะต้องทา 3 ครั้งต่อ 1 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ทาแล้วทิ้งไว้ให้ประมาณ1ชั่วโมงจึงจะแห้งสนิท

ทาแล็คเกอร์เคลือบเงา 3 ครั้งทาแล็คเกอร์เคลือบเงา 3 ครั้ง

10. องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์/กลุ่ม

ทำให้ชุมชนมีความเหนียวแน่นในการรักษาเอกลักษณ์ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด“ชิ้นงานทุกชิ้นงานต้องทุ่มแรงกายแรงใจฝีมืออย่างเต็มที่หากคนรุ่นใหม่ยังมองข้ามเอกลักษณ์การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนดก็จะถูกกลืนและสูญหายไปในอนาคต นั่นคือการห่างเหินกับธรรมชาติอันล้ำค่า

ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลผลิตภัณฑ์ไม้ตาล

11. ประเด็น/เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับการสืนสานหรือแนวคิดเศรษกิจพอเพียง

ได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการรวมกลุ่มเพื่อการทำงานและการบริหารจัดการกลุ่ม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ตาล กระทั่งได้ถ่ายทอดเพื่อเยาวชนในท้องถิ่นได้มีฝีมือในการประกอบอาชีพต่อไป

ผลิตภัณฑ์ไม้ตาล

12. สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว

มีห้องการจัดแสดงสินค้า และติดป้ายแสดงราคาสำหรับลูกค้าที่ขะเข้ามาซื้อ และยังสามารถสาธิตหรือนำชมกระบวนการผลิต

คลิปวีดีโอสัมภาษณ์

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


× six = 18

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันตก

EmailEmail
PrintPrint