คลังเก็บป้ายกำกับ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

8 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการ การจัดการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการตามพระราชดำริ”

Local Agro – Tourism Trail Planning “Project Inheriting Tour”

โครงการวิจัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขอนำเสอน 8 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้สืบสารโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้นำเอาโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของตน การที่จะส่งเสริมเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตร การทำการเกษตรแบบพอเพียง พอกินพอใช้ ผลผลิตที่ปลอดภัยไร้สารพิษ นักวิจัยจงมีแนวคิดที่จะนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8 แหล่งท่องเที่ยว เป็นตัวอย่างที่สอดคล้อง ในการปรับวิถีการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ

งานวิจัย 8 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งานวิจัย 8 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS