คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้าวอินทรีย์

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร”สืบสานโครงการพระราชดำริ”

งานวิจัย 8 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งานวิจัย 8 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในเขตจังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อ 8 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ในโครงการวิจัยเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ตามแนวพระราชดำริ”

1. การทำนาและไร่นาสวนผสมระบบเกษตรอินทรีย์ คุณไพโรจน์ พ่วงทอง  รางวัลเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๕
2. ไร่สุภาวดี คุณสุภาวดี ปิยนุสรณ์ รางวัลเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ  ปี ๒๕๔๘
3. ผลิตภัฑณ์จากไม้ตาลโตนด ต. หนองปรง จ.เพชรบุรี
4. น้ำตาลมะพร้าว ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
5. ฟาร์มทะเล ตัวอย่าง ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
6. ขนุนทอด ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
7. สมุนไพรดวงพร ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
8. สวนสมเด็จศรีนครินทร์ บ้านห้วยตะแปด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS