คลังเก็บป้ายกำกับ: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขนุนทอดกรอบ

โครงการ การจัดการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการตามพระราชดำริ”

Local Agro – Tourism Trail Planning “Project Inheriting Tour”

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขนุนทอดกรอบ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

ประเภท : สินค้าบริโภค ประเภท อาหารทอดกรอบ 

คณะผู้ติดต่อ / ผู้ประสานงาน : คุณสมพร เพชรไพบูรณ์กุล  โทร 089-9297805   หรือสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.facebook.com/wannakanuntod

ลักษณะการรวมกลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันและเวลาที่ให้บริการ :  จันทร์-อาทิตย์

ประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงาน : สมาชิกสหกรณ์ดอนขุนห้วย เดิมเป็นกลุ่มชาวไร่ผู้ปลูกผัก ประมาณ 120 ครอบครัว ทำกินอยู่ในนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร มีที่ดินทำกินครอบครัวละ 1 – 3 ไร่ ซึ่งมีรายได้ไม่พอเพียงต่อการครองชีพ ปัจจุบันชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรมีการปลูกพืชไร่จำพวก กล้วย เผือก มัน ขนุน สับปะรด พืชผักและพืชสมุนไพรจำนวนมาก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้มีราคาตกต่ำ โดยเฉพาะขนุน เมื่อมีผลผลิตออกมาพร้อมกับผลไม้ชนิดอื่น ๆ ราคาจะตกต่ำมาก กลุ่มสตรีในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป และตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มวรรณาขนุนทอด” เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในตำบลดอนขุนห้วย ในยามว่างจะเก็บผลไม้ในไร่มาแปรรูป เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพหลักของบางครอบครัว ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ของคนภายในชุมชนอย่างยั่งยืน

ลักษณะมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ : 

เป็นสินค้า OTOP ได้รับรางวัล OTOP สี่ดาว ปี พ.ศ. 2555

กระบวนการผลิต : 

ปัจจุบันในกระบวนการผลิตจะรับวัตถุดิบจาก ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ๊วย) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี วันละ 150 – 200 กิโลกรัม และรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย (เฉพาะในช่วงที่มีผลผลิต)

ตัวอย่าง ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้

1. นำวัตถุดิบมาปอกเปลือก ทำความสะอาด

ปลอกเปลือก ล้างทำความสะอาด

2.นำมาหั่น หรือฝานเป็นแผ่นบางๆ หรือเป็นเเท่งเล็กๆ แล้วแต่ชนิดของวัตถุดิบ

หั่น ฝาน ตามรูปทรงที่ต้องการ

3.นำไปทอดในน้ำมัน จนเหลืองกรอบ นำขึ้นมาพักไว้จนสะเด็ดน้ำมัน

นำไปทอดน้ำมัน

4.ปรุงแต่งรสชาติต่างๆ เช่น รสเค็ม หวาน สาหร่ายทะเล ปาปริก้า

ปรุงแต่งรสชาติ

5.บรรจุลงในถุงพลาสติก ติดสติกเกอร์  พร้อมจำหน่าย

บรรจุถุง

องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์/กลุ่ม : ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขุนทอดกรอบ ได้มีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ และชนิดของผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มันม่วงฉาบหวาน กล้วยหอมทอดปรุงรสต่างๆ ได้แก่ รสสาหร่ายทะเล รสปาปริก้า

ประเด็น/เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับการสืบสานหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีการ กิน – ใช้ อย่างประหยัด มีการเพิ่มรายได้จากสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำ โดยนำมาแปรรูป เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เพื่อให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว : ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณาขนุนทอดกรอบ มีการจัดทำ Page Facebook  (https://www.facebook.com/wannakanuntod) แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ และยังเป็นช่องทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อีกด้วย

กลุ่มวรรณาขนุนทอด

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS