พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ณ ลานหน้าพระที่นั่งวังบ้านปืนบริเวณหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5


รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์และบุคลากรเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 6.30 น. พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ เวลา 19.30 น. ณ ลานหน้าพระที่นั่งวังบ้านปืนบริเวณหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ภายในมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้​ วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ​ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย