ข่าวสาร / กิจกรรม


ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมไตรสิกขา ทำวัตร ฟังธรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2558

วันที่ 21 และ 29 เมษายน 2559 ณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เวลา 17.00-18.30 น. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถรับเครดิตกิจกรรมคณะเลือกได้ 3 เครดิต

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อ อ.จุฑามาศ Inbox  FB:Aui Chuthamat