การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร

เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต