จัดอบรมการแปรรูปเห็ดหลินจือ ร่วมกับสมุนไพรพร้อมดื่ม


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมการแปรรูปเห็ดหลินจือ  ร่วมกับสมุนไพรพร้อมดื่ม