กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-12.00น.

นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศก่อน ตามลิงค์ 

https://forms.gle/n5ybSykhes5Na73H9
หรือแสกน QR code ในภาพ

พอลงทะเบียนแล้วจะได้รับรายละเอียดต่างๆสำหรับการปฐมนิเทศผ่านทาง e-mail