การอบรมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร


กิจกรรม #เกษตรหัวการค้า
การอบรมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
"ผลิตได้ ขายเป็น"
21 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเท่านั้น!!!
ด่วนมากเว่อร์.....จำกัดจำนวนเพียง 40 คน

คลิก >> ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามลิงค์ด้านล่าง
https://forms.gle/xZsCpkEWZoSVZRpN7