กีฬาสีเฮฮาประสาเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU


คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "กีฬาสีเฮฮาประสาเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU"


          คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "กีฬาสีเฮฮาประสาเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU" ขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดีแก่นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ได้มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 สี โดยมีประเภทกีฬาทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่  1.ปอกมะพร้าวลุยสวน 2.วิ่งกระสอบ 3.กินวิบากลอยฟ้า 4.จับปลาไหลให้อยู่มือ ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีม่วง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีเหลือง
 


 
 
 
 
 
 
 
ื