กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567


กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2567

 

         วันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

         การปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมอบตัวเป็นศิษย์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งสร้างความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ แนะแนวการเรียนและการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษา

         ทั้งนี้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว ให้ขวัญเป็นเหมือนผู้ที่คอยดูแลประคับประคองชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีความปลอดภัย ตามความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาพร้อมขวัญที่คอยดูแลรักษา ติดตามเจ้าของให้สุขกายสบายใจเป็นปกติ ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ ชาวไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งนั่นเอง