เมื่อวันที่  ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน "AG แพรวแพราว ดาวเกี้ยวเดือน 2023" การประกวดดาว เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2566

               สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองโดยผลการประกวด

 

  • ดาวคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2566 ได้แก่ 
    • นางสาวกฤติมา เมฆขยาย  (กุ๊กกิ๊ก) สาขาสัตวศาสตร์
  • เดือนคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2566 ได้แก่
    • นายชัชพน อุระชื่น (ไนท์) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • รางวัล " AG แพรวแพราว Popular Vote " ได้แก่
    • นางสาว สุภาพร บัวสอาด (ชมพู่) สาขาเพาะเลี้ยงน้ำ