พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา


พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ จากเวทีการนำงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษธานี

    slot deposit pulsa 2023