กิจกรรม “ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า ชุมชน พุทธอุทยาน


        คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม “ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า ชุมชน พุทธอุทยาน” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ สำนักสงฆ์ยอดคีรีศรีวนาราม ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก (คทส.) ชมรมพนาไพรออฟโรด เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช : ภาคตะวันตก (อส.อส.) และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR เพชรบุรี)

        โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ภายในพื้นที่โครงการพุทธอุทยาน โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ พะยูง ตะเคียนทอง ตะแบก มะค่าโมง หว้า อินทนิล มะฮอกกานี พะยอม รวมจำนวน 1,000 ต้น โอกาสนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

#100ปีราชภัฏเพชรบุรี