นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : agricultural_faculty@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
วทบ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี