วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก@เพชรบุรี


วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก มาตรฐานที่ผ่านการตรวจ คือ มาตรฐาน มกท.(ifoam)และการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส สินค้าผัก คือ ชีล้อม ต้นหอม คะน้า....

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

แนะนำ

Video ขั้นตอนการทำน้ำหมักอินทรีย์

Video ขั้นตอนการอินทรีย์ จากผักผลไม้ที่เหลือจากการบริโภค

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก ตั้งอยู่ที่ 14 ม.9 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก มาตรฐานที่ผ่านการตรวจ คือ มาตรฐาน มกท.(ifoam)และการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส สินค้าผัก คือ ชีล้อม ต้นหอม คะน้า....

วันที่ปลูกและเก็บเกี่ยว

สินค้าผักและผลไม้อินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก มาตรฐานที่ผ่านการตรวจ คือ มาตรฐาน มกท.(ifoam)และการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส สินค้าผัก คือ ชีล้อม ต้นหอม คะน้า....

...

ผักชีล้อม

ผักชีล้อม ปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

...

ผักชีล้อม

ผักชีล้อม ปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

...

ต้นหอม

ต้นหอม ปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

...

คะน้า

ผักคะน้าปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -


กินแล้วสุขภาพดี ไม่ใช้สารเคมี เน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผักชีล้อม

ผักชีล้อม ปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

แม่ค้าผัก

แม่ค้าผัก อินทรีย์

พ่อค้าผัก

พ่อค้าผัก อินทรีย์

แปลงผักอินทรีย์

แปลงผักอินทรีย์ ยกโต๊ะปลูก ในโรงเรือนกางมุ้ง มาตรฐาน มกท.(ifoam)และการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส

ผัก

บรรจุภัณฑ์ฝักอินทรย์

แปลงผักอินทรีย์

แปลงผักอินทรีย์ ยกโต๊ะปลูก ในโรงเรือนกางมุ้ง มาตรฐาน มกท.(ifoam)และการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส

Copyright © 2020 Chongsakae. All rights reserved | Design by W3layouts