ข่าวสาร/กิจกรรม


สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัวหวัดเพชรบุรี เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อขอบคุณที่อนุเคราะห์สถานที่สอบ

สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเพชรบุรี เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฯ

ข่าวสาร / กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมไตรสิกขา ทำวัตร ฟังธรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2558 วันที่ 21 และ 29 เมษายน 2559 ณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 17.00-18.30 น. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถรับเครดิตกิจกรรมคณะเลือกได้ 3 เครดิต

ข่าวสาร / กิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัทสยามไวเนอรี จำกัด ทางบริษัท ..

ข่าวสาร / กิจกรรม

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

ข่าวสาร / กิจกรรม

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจัดแสดง ในการแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ข่าวสาร / กิจกรรม

จำหน่ายดาวเรืองพันธ์เตี้ย ท่านใดที่ต้องการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สามารถอุดหนุนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่นำผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่นำผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปอม นายธีรวิทย์ รุ่งเรืองเศรษฐ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปอม นายธีรวิทย์ รุ่งเรืองเศรษฐ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น

วันราชภัฏ “14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”

วันราชภัฏ “14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร 032 493 270
Email : AgriTechPBRU@gmail.com
Website : http://agriculture.pbru.ac.th


โซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright 2018. All Right Reserved. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำภาพและข้อมูลไปใช้ในเชิงพานิชย์