ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 2 เมษายน 2561:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการย้ายฟาร์มสัตว์ทดลอง และแปลงพืชทดลอง

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 2 เมษายน 2561: สถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการผลิตเกลือทะเลไทยสู่มาตรฐาน

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร 032 493 270 http://agriculture.pbru.ac.th


โซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright 2018. All Right Reserved. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำภาพและข้อมูลไปใช้ในเชิงพานิชย์