Menu
A+ A A-

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

 

คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มาเป็นชาวเขียวเหลือง

Read more...

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีเกษตร

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและเปิดให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะเข้าใช้ระบบฯ แล้ว ที่ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more...

สรุปทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานปี 2558

สรุปทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2558 จำนวน 35 เรื่อง

result of funding

Read more...

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

เนื่องในโอกาสที่ อพ.สธ. ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”  โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23- 29 มีนาคม 2559  และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more...

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง      

บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. กับสถาบันเครือข่ายอีก 11 สถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลน เขาไกรลาส ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เรื่องกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการสนองพระราชดำริฯ  และผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558

 

Read more...

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัทสยามไวเนอรี จำกัด ทางบริษัทได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำนักศึกษาชมกระบวนการผลิตไวน์จากองุ่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้จริงในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการผลิตและการทำงานผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชิมผลิตภัณฑ์ไวน์ชนิดและรสชาติต่างๆ ที่บริษัทผลิต และให้นักศึกษาได้เลือกซื้อไวน์กลับเป็นของฝากในราคาถูก

บรรยากาศภายในรถบัสของมหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษากระบวนการผลิตไวน์

ผู้จัดการสำนักงานของบริษัทสยามไวเนอรี จำกัด บรรยายภาพรวมของบริษัท

 

 

 

 

Read more...

กิจกรรมไตรสิกขาเทอม2/2558

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมไตรสิกขา ทำวัตร ฟังธรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2558

วันที่ 21 และ 29 เมษายน 2559 ณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เวลา 17.00-18.30 น. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถรับเครดิตกิจกรรมคณะเลือกได้ 3 เครดิต

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อ อ.จุฑามาศ Inbox  FB:Aui Chuthamat

หรือติดต่อไปที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more...

ผลิตภัณฑ์ของคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานจากการคิดค้นของนักศึกษาและอาจารย์จำหน่าย ดังนี้
 
1. คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 150 กรัม ราคา 150 บาท
 
2.ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชองละ 25 บาท
 
 
3. ข้าวไรซ์เบอร์รี 1 กิโลกรัม ๆละ 80 บาท
 
4. ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 250 บาท ประกอบได้ด้วย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2 ซอง บรรจุในตะกร้าใบตาล
 
 
 
 
ติอต่อสั่งชื้อได้ที่ สำนักงานคณธเทคโนโลยีการเกษตร 032493270  0830330793
Read more...
Subscribe to this RSS feed