Menu
A+ A A-

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร Featured

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัทสยามไวเนอรี จำกัด ทางบริษัทได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำนักศึกษาชมกระบวนการผลิตไวน์จากองุ่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้จริงในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการผลิตและการทำงานผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชิมผลิตภัณฑ์ไวน์ชนิดและรสชาติต่างๆ ที่บริษัทผลิต และให้นักศึกษาได้เลือกซื้อไวน์กลับเป็นของฝากในราคาถูก

บรรยากาศภายในรถบัสของมหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษากระบวนการผลิตไวน์

ผู้จัดการสำนักงานของบริษัทสยามไวเนอรี จำกัด บรรยายภาพรวมของบริษัท

 

 

 

 

Last modified onวันอาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2559 14:41
back to top

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

24-07-2560 Hits:27

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

  คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มาเป็นชาวเขียวเหลือง

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

24-07-2560 Hits:23

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา Dr. Kittima Leelapongwattana kittima.lee@mail.pbru.ac.th วุฒิการศ...

ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์

24-07-2560 Hits:23

ผศ.วรรณา  กอวัฒนาวรานนท์

ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ Assist. Prof. Wanna Kowattanawaranon wanna.kow@mail.pbru.ac.th วุฒิ...