Menu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการ…

25-06-2559 Hits:393 ข่าวกิจกรรม สาขาวิขาเกษตรศาสตร์  - avatar สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง          บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29...

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

01-05-2559 Hits:561 ข่าวกิจกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร - avatar สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัทสยามไวเนอรี จำกัด ทางบริษัทได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำนักศึกษาชมกระบวนการผลิตไวน์จากองุ่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้จริงในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการผลิตและการทำงานผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชิมผลิตภัณฑ์ไวน์ชนิดและรสชาติต่างๆ ที่บริษัทผลิต และให้นักศึกษาได้เลือกซื้อไวน์กลับเป็นของฝากในราคาถูก บรรยากาศภายในรถบัสของมหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษากระบวนการผลิตไวน์ ผู้จัดการสำนักงานของบริษัทสยามไวเนอรี จำกัด บรรยายภาพรวมของบริษัท        

Read more

กิจกรรมไตรสิกขาเทอม2/2558

26-04-2559 Hits:365 ข่าวกิจกรรม Administrator - avatar Administrator

กิจกรรมไตรสิกขาเทอม2/2558

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมไตรสิกขา ทำวัตร ฟังธรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2558 วันที่ 21 และ 29 เมษายน 2559 ณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 17.00-18.30 น. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถรับเครดิตกิจกรรมคณะเลือกได้ 3 เครดิต สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อ อ.จุฑามาศ Inbox  FB:Aui Chuthamat หรือติดต่อไปที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทร…

05-04-2559 Hits:345 ข่าวกิจกรรม สาขาวิขาเกษตรศาสตร์  - avatar สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

เนื่องในโอกาสที่ อพ.สธ. ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”  โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23- 29 มีนาคม 2559  และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Read more

ผลิตภัณฑ์ของคณะ

29-08-2558 Hits:641 ผลิตภัณฑ์ Administrator - avatar Administrator

ผลิตภัณฑ์ของคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานจากการคิดค้นของนักศึกษาและอาจารย์จำหน่าย ดังนี้   1. คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 150 กรัม ราคา 150 บาท   2.ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชองละ 25 บาท     3. ข้าวไรซ์เบอร์รี 1 กิโลกรัม ๆละ 80 บาท   4. ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 250 บาท ประกอบได้ด้วย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2 ซอง บรรจุในตะกร้าใบตาล         ติอต่อสั่งชื้อได้ที่...

Read more
A+ A A-
Up

การจัดการความรู้

คู่มือ KM ประเด็น การเผยแพร่ผลงาน
KM ประเด็น การเขียน SAR 2558
การจัดการความรู้ การพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
Powered by Phoca Download